Onze ambities

  1. Met plezier naar school (leerlingen, leerkrachten en ouders)

  2. Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd en nemen regie/eigen verantwoordelijkheid (t.a.v. hun eigen leerproces, het groepsproces, het schoolgebeuren)

  3. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; het palet van hun eigen talenten komt goed uit de verf

  4. Leerlingen kennen zichzelf en zijn veerkrachtig

  5. Leerlingen kennen de wereld om zich heen en weten zich hiertoe te verhouden