Nuttige informatie

Infowijzer - schoolcontactpersoon

Belangrijke praktische informatie
U vindt de belangrijkste informatie, zoals schooltijden, vakanties, e.d. op de infowijzer.
Klik op de volgende link om de Infowijzer schooljaar 24-25 in te zien.

Mailadressen
Mailadressen van onze medewerkers vindt u onder de knop 'contact' op deze website.

Schoolcontactpersoon
INNOVO heeft het beleid rondom de klachtenprocedure herzien, zie www.innovo.nl
De vertrouwenspersoon op school heet nu schoolcontactpersoon. Op onze school is dat juf Melissa Willers. 
Bent u in gesprek geweest met de groepsleerkracht en directie en is dit niet naar tevredenheid verlopen?
Of wilt u in vertrouwen iets bespreken omdat u niet weet hoe u dit wilt oppakken/communiceren?
Dan kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon. Klik op de volgende link melissa.willers@innovo.nl om haar een mailbericht te sturen.