Schoolgids

Elke school in Nederland is verplicht een schoolgids op te stellen waarin alle informatie voor ouders over het reilen en zeilen van de school beschreven staat.  In de schoolgids kunt u lezen over: algemene gegevens van school, het aannamebeleid, onze uitgangspunten, de organisatie van ons onderwijs, de zorg aan leerlingen, buitenschoolse activiteiten, bestuurlijke zaken, contacten met externen, de klachtenregeling, samenstelling team, oudergeledingen en ouderbetrokkenheid.

De schoolgids is best uitgebreid beschreven en voor algemeen geldende afspraken binnen ons bestuur, stichting INNOVO, wordt verwezen naar de website: www.innovo.nl
Klik op onderstaande link om de schoolgids te openen.


Schoolgids 2023-2024